Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An và Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022 - 2027

HHT - Đồng chí Lê Văn Châu - Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hoá khóa XVIII tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hoá nhiệm kỳ mới. Đồng chí Lê Văn Lương được tín nhiệm bầu lại chức vụ bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Nghệ An khóa XVII.

Đồng chí Lê Văn Châu tái cử chức vụ bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa

Với chủ đề "Khát vọng - Tiên phong - Bản lĩnh - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa khóa XIX nhiệm kỳ 2022 - 2027 thực hiện bốn nội dung trọng tâm gồm: Tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ khóa mới; tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và bổ sung, sửa đổi điều lệ Đoàn khóa XI, bầu Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Thanh Hóa khóa XIX nhiệm kỳ 2022 - 2027, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An và Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 1

(Ảnh: TPO)

Chiều ngày 29/9, đại hội đã bầu Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Thanh Hóa khóa XIX gồm 44 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm 14 đại biểu chính thức, 4 đại biểu dự khuyết.

Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã bầu ra Ban thường vụ Tỉnh Đoàn gồm 12 đồng chí.

Đồng chí Lê Văn Châu (37 tuổi), Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa khóa XVIII, tái đắc cử bí thư Tỉnh Đoàn khóa XIX; đồng chí Lê Ngọc Ánh (28 tuổi) và đồng chí Phùng Tố Linh (32 tuổi) tái cử chức vụ phó bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An và Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 2

Đồng chí Lê Văn Châu - Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa.

Đồng chí Lê Văn Lương tái đắc cử bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An

Theo đó, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã tín nhiệm bầu anh Lê Văn Lương - ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, bí thư Tỉnh Đoàn khóa XVII - tái cử chức vụ bí thư Tỉnh Đoàn khóa XVIII với 100% phiếu bầu. Đồng chí Thái Minh Sỹ, đồng chí Trần Linh và chị Nguyễn Thị Phương Thúy tái cử chức vụ phó bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An và Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 3

(Ảnh: TPO)

Cũng trong chiều 1/10, tại phiên thứ hai đại hội, các đại biểu kỳ vọng tổ chức Đoàn các cấp trong nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức thêm các diễn đàn, các cuộc gặp mặt, đối thoại với đoàn viên, thanh niên, để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn nảy sinh từ thực tiễn.

Tiếp tục chú trọng đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin ở các địa phương, đồng thời có thêm những giải pháp để tăng cường hơn nữa việc ứng dụng các công nghệ kỹ thuật số, sử dụng các dịch vụ trực tuyến rộng rãi trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An và Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 4

Đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An và Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 8