Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ và Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang nhiệm kỳ 2022 - 2027

HHT - Chúc mừng đồng chí Thân Trung Kiên tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang và đồng chí Bùi Đức Giang tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đồng chí Thân Trung Kiên tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang, với 258 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho gần 76.000 đoàn viên và gần 500.000 thanh niên Bắc Giang.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ và Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 1

Đại biểu bầu Ban Kiểm phiếu tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: TPO)

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bắc Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, gồm 39 đồng chí, khuyết 1 người. Đại hội tổng hợp ý kiến góp ý vào văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII. Đại hội bầu đại biểu chính thức và dự khuyết đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ và Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 2
Đồng chí Thân Trung Kiên tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Cùng ngày, Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bắc Giang khóa XVII lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Giang gồm 11 đồng chí. Trong đó, đòng chí Thân Trung Kiên tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang.

Đồng chí Bùi Đức Giang tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của 225 đại biểu đại diện cho hơn 130.000 Đoàn viên thanh niên tỉnh Phú Thọ. Đại hội đã tiến hành bầu và ra mắt Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Phú Thọ khóa XVI nhiệm kỳ 2022 - 2027 với 34 đồng chí.

Chiều cùng ngày đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất, khóa XVI nhiệm kỳ 2022 - 2027, với sự tham dự của 34 ủy viên. Đồng chí Bùi Đức Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XVI chủ trì hội nghị.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ và Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 3

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra với tinh thần "bản lĩnh - sáng tạo - hội nhập - phát triển". (Ảnh: TPO)

Các ủy viên Ban Chấp hành đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Phú Thọ, chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn và Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo đó, hội nghị bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Phú Thọ khóa XVI gồm 10 đồng chí. Đồng chí Bùi Đức Giang được tín nhiệm tái đắc cử làm Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ khóa XVI. Đồng chí Nguyễn Văn Kỳ làm Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ khóa XVI.

Hội nghị cũng đã bầu ra Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn Phú Thọ khóa XVI gồm 7 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Văn Kỳ - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ, làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn Phú Thọ khóa XVI.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ và Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 4

Đồng chí Bùi Đức Giang - Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ và Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 7