Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh và Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh nhiệm kỳ 2022 - 2027

HHT - Đồng chí Hoàng Văn Hải - Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh khóa XIII được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh khóa XIV.

Đồng chí Hoàng Văn Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh

Chiều 7/10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 công bố Ban Chấp hành gồm 41 đồng chí; Ban Thường vụ 13 đồng chí.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh và Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 1

Đại hội cũng đã bầu ra Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, gồm 15 người. (Ảnh: TPO)

Tại phiên họp thứ ba Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đồng chí Hoàng Văn Hải - Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh và Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 2

(Ảnh: TPO)

Đồng chí Nguyễn Thế Minh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XI cũng được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư khóa XII; đồng chí Nguyễn Phương Thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Quảng Ninh được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022- 2027. Cả 3 đồng chí đều được bầu với tỷ lệ 100%.

Đồng chí Hoàng Văn Hải, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh cho biết, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 khẳng định quyết tâm mạnh mẽ khơi dậy khát vọng cống hiến của đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng quê hương văn minh, giàu mạnh; góp phần thực hiện khát vọng xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh và Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 3

Đồng chí Hoàng Văn Hải - Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh

Tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh khóa XIII được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh khóa XIV.

Đại hội cũng bầu ra Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh khóa thứ XIV gồm 35 đồng chí.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Tây Ninh khóa XIV lần thứ nhất đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn gồm 10 đồng chí, bầu chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn gồm 3 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh và Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 4

Tại Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội đã bầu 10 đồng chí đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết đại diện cho ý chí, nguyện vọng, trí tuệ của tuổi trẻ Tây Ninh tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng trân trọng cảm ơn Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã quan tâm tạo điều kiện để mình rèn luyện trên các cương vị công tác mới: "Trên cương vị Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh khóa XIV, tôi sẽ cùng với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tiếp tục phát huy truyền thống, luôn đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu không ngừng để hoàn thành tốt mọi nhiệm được giao".

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh và Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 5
Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh và Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 9