Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Sóc Trăng và Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027

HHT - Đồng chí Triệu Thị Ngọc Diễm - Bí thư Tỉnh Đoàn Sóc Trăng khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng chí Trần Ngọc Nam tái đắc cử làm Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Nam khóa XV.

Đồng chí Triệu Thị Ngọc Diễm tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Sóc Trăng

Chiều ngày 20/9, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, công bố Ban Chấp hành gồm 39 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Sóc Trăng và Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 1

(Ảnh: TPO)

Tại phiên họp thứ nhất BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đồng chí Triệu Thị Ngọc Diễm - Bí thư Tỉnh Đoàn Sóc Trăng khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Hai Phó Bí thư là đồng chí Đoàn Chí Hải và Huỳnh Quốc Quy.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Sóc Trăng và Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 2

(Ảnh: TPO)

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, trí tuệ, đổi mới và đầy trách nhiệm, đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027; thống nhất Báo cáo kiểm điểm của BCH Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022; có nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần XII.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Sóc Trăng và Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 3

Đồng chí Triệu Thị Ngọc Diễm - Bí thư Tỉnh Đoàn Sóc Trăng.

Đồng chí Trần Ngọc Nam tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Nam

Ngày 21/9, tại Nhà văn hóa tỉnh Hà Nam, diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam lần thứ XV nhiệm kỳ 2022 - 2027 với tinh thần hành động "Khát vọng - đoàn kết - sáng tạo - hội nhập - phát triển". Tham dự Đại hội có 205 đại biểu.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Sóc Trăng và Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 4

(Ảnh: TPO)

Chiều cùng ngày, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Hà Nam khóa XV nhiệm kỳ 2022 - 2027 tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; chức danh Bí thư và Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn.

Kết quả, Hội nghị đã tín nhiệm bầu đồng chí Trần Ngọc Nam tái đắc cử làm Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Nam khóa XV. Bầu 3 Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Nam: đồng chí Nguyễn Thị Phương Quỳnh, Dương Xuân Khiêm và Vũ Trần Tùng Anh.

Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn khóa XV gồm 7 đồng chí. Trong đó, đồng chí Vũ Trần Tùng Anh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Sóc Trăng và Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 5

Đồng chí Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Nam.

Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Sóc Trăng và Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027 ảnh 9