Có 2 kết quả :

Môn Tiếng dân tộc thiểu số sẽ góp mặt trong chương trình phổ thông mới, bạn biết chưa?

Môn Tiếng dân tộc thiểu số sẽ góp mặt trong chương trình phổ thông mới, bạn biết chưa?

HHT - Từ năm học 2021 - 2022, chương trình lớp 6 sẽ không tách biệt Lý, Hóa, Sinh là 3 bộ môn riêng mà gộp chung thành môn Khoa học tự nhiên, Hoạt động trải nghiệm, Giáo dục địa phương, Tiếng dân tộc thiểu số... cũng lần đầu xuất hiện và hứa hẹn đem lại nhiều trải nghiệm học tập mới mẻ, thú vị cho học sinh mình.