Có 6 kết quả :

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tạo đột phá từ chuyển đổi số

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tạo đột phá từ chuyển đổi số

Trong nhiều năm trở lại đây, BHXH Việt Nam luôn là đơn vị đi đầu trong khối bộ ngành về chuyển đổi số, dụng công nghệ thông tin (CNTT). Với đối tượng quản lý lớn và rộng khắp mọi miền, kết quả từ chuyển đổi số đã tạo bước ngoặt trong quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp của ngành BHXH. Để hiểu hơn về những kết quả trên, chúng tôi có cuộc trao đổi với Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam - Nguyễn Thế Mạnh.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Bao phủ bảo hiểm y tế, chuyển đổi số

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Bao phủ bảo hiểm y tế, chuyển đổi số

Với trọng trách được Chính phủ giao tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT thống nhất trong toàn quốc, BHXH Việt Nam đã và đang có nhiều nỗ lực, cố gắng tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách về BHXH, BHYT và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các mặt công tác, được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao, người dân, doanh nghiệp (DN) tin tưởng, hài lòng.