Có 2 kết quả :

Tháng Thanh niên 2021: “Ngày của những việc tốt” tại Đại học Mở TP.HCM

Tháng Thanh niên 2021: “Ngày của những việc tốt” tại Đại học Mở TP.HCM

HHT - Tuổi trẻ vốn mang cho mình sức trẻ, sự nhiệt huyết và hăng hái không chỉ để học tập mà còn để cống hiến và góp ích cho xã hội. Sáng Chủ Nhật tuần này (21/3/2021), các bạn sinh viên trường Đại học Mở TP.HCM sẽ cùng nhau tạo nên một ngày cuối tuần thật ý nghĩa thông qua “Ngày hội Đoàn Viên 2021” do nhà trường tổ chức.