Có 51 kết quả :

Tạo hình của Lê Khanh và Kaity Nguyễn trong phim

Gái già hết chiêu?

HHT - Gái già lắm chiêu V (GGLCV) - Những cuộc đời vương giả vượt qua nhiều thử thách từ bão lũ tới COVID-19 kịp ra rạp trước thềm 8/3. Nhưng không biết nên buồn hay vui với hình ảnh phụ nữ trong một phim đa số nhân vật là nữ. Toàn là những lừa lọc, cam chịu, lụy tình, phù phiếm…; thêm nữa, những tính cách đó cũng không được khắc họa tới nơi tới chốn.