Khám phá bản thân: Những cuốn sách tới cái tủ lạnh trong nhà có thể nói gì về bạn?

Khám phá bản thân: Những cuốn sách tới cái tủ lạnh trong nhà có thể nói gì về bạn?

HHT - Tất nhiên là ở tuổi này thì bạn chưa phải là chủ nhân của ngôi nhà mình. Nhưng hãy nghĩ đến căn phòng mình và những phần mà mình có tác động trong nhà nhé. Chúng cho biết nhiều điều về bạn lắm đấy!