Có 5 kết quả :

Quy trình cấp hộ chiếu vắc-xin: Mời bạn xem ngay để nắm được những thông tin quan trọng

Quy trình cấp hộ chiếu vắc-xin: Mời bạn xem ngay để nắm được những thông tin quan trọng

HHT - Mới đây, Bộ Y tế ban hành mẫu hộ chiếu vắc-xin trong quyết định 5772/QĐ-BYT do Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn ký. Bộ Y tế cũng hướng dẫn các thông tin sẽ được ký số, mã hóa dưới dạng mã QR. Thông tin về cá nhân người mang hộ chiếu vắc-xin sẽ kết hợp với các giấy tờ cá nhân khác để giúp định danh người sở hữu. Vậy quy trình cấp hộ chiếu vắc-xin gồm những bước nào?