Có 9 kết quả :

Dự thảo mới của Bộ GD&ĐT: Trong trường THPT chuyên sẽ không còn lớp không chuyên

Dự thảo mới của Bộ GD&ĐT: Trong trường THPT chuyên sẽ không còn lớp không chuyên

HHT - Dự thảo mới của Bộ GD&ĐT quy định không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên. Bên cạnh đó, vẫn giữ quy định đảm bảo mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất một trường chuyên, có nơi có 2 trường chuyên phù hợp với điều kiện và mục tiêu phát triển của địa phương.