Kế thừa, đổi mới, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả trong tổ chức Đại hội Đoàn các cấp

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Đại hội Đoàn cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 31/5/2022, cấp huyện hoàn thành trước ngày 15/8/2022 và cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 15/10/2022. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII dự kiến diễn ra tại Thủ đô Hà Nội trong tháng 12/2022 với 1000 đại biểu chính thức tham dự.

Ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 08-CT/TW về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đề án Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Kế thừa, đổi mới, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả trong tổ chức Đại hội Đoàn các cấp ảnh 1

Các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Tổ chức Đại hội theo phương châm kế thừa, đổi mới, sáng tạo

Theo Kế hoạch tổ chức đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cấp bộ Đoàn phải quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng trong quá trình tổ chức đại hội.

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đoàn các cấp phải thực hiện phương châm kế thừa, đổi mới, sáng tạo, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc; coi trọng chất lượng, hiệu quả, bảo đảm an toàn, thiết thực, hiệu quả.

Báo cáo chính trị phải đánh giá đúng, thẳng thắn, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ vừa qua; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Quá trình chuẩn bị nhân sự phải gắn với củng cố tổ chức cơ sở, nâng cao chất lượng đoàn viên, cán bộ đoàn, gắn với quy hoạch và đào tạo cán bộ.

Kế hoạch cũng nêu rõ độ tuổi bình quân của Ban Chấp hành Đoàn cấp cơ sở bình quân không quá 29 tuổi. cấp huyện bình quân không quá 30 tuổi, cấp tỉnh bình quân không quá 32 tuổi, cấp Trung ương bình quân không quá 36 tuổi. Đối với vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo độ tuổi bình quân của Ban Chấp hành có thể cao hơn 1 đến 2 tuổi.

Thời gian tổ chức Đại hội cấp cơ sở không quá 1 ngày, hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/5/2022; Đại hội cấp huyện không quá 1,5 ngày, hoàn thành chậm nhất trước ngày 15/8/2022; Đại hội cấp tỉnh không quá 2 ngày, hoàn thành chậm nhất trước ngày 15/10/2022.

Dự kiến 1.000 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Theo Đề án Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đại hội sẽ được tổ chức vào tháng 12/2022 tại Hà Nội. Dự kiến sẽ có 250 đại biểu khách mời và 1.000 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

Chương trình Đại hội được chia làm 2 phần, gồm nội dung trực tuyến trước Đại hội và nội dung trực tiếp tại Hội trường (dự kiến 5 phiên trong 2,5 ngày).

Trong khoảng 10 ngày trước ngày khai mạc Đại hội, sẽ có 12 hội nghị, diễn đàn được tổ chức dưới hình thức trực tuyến để góp ý văn kiện Đại hội; thảo luận về một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn; đối thoại với một số lãnh đạo bộ, ngành Trung ương. Trong đó 3 Hội nghị trực tuyến tổ chức theo các nhóm đối tượng thanh niên gồm: Cán bộ Đoàn, Hội, Đội chủ chốt; trí thức trẻ, doanh nhân trẻ, giáo viên trẻ, học sinh, sinh viên; thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân, thanh niên đô thị, thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức. 9 diễn đàn “Thanh niên Việt Nam khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” với các chủ đề được gắn với các nội dung trọng tâm của nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội và các Tiểu ban phục vụ Đại hội sẽ được thành lập trước khi bước vào năm 2022. Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 cũng sẽ được hoàn thành trong năm 2021 và bắt đầu lấy ý kiến đóng góp từ quý I năm 2022.

Kế thừa, đổi mới, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả trong tổ chức Đại hội Đoàn các cấp ảnh 4
Theo Cổng thông tin điện tử TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Nhật Bản đã quyết định về việc Công chúa Mako từ chối 30 tỷ đồng hỗ trợ khi rời Hoàng gia
Nhật Bản đã quyết định về việc Công chúa Mako từ chối 30 tỷ đồng hỗ trợ khi rời Hoàng gia
HHT - Công chúa Mako của Hoàng gia Nhật Bản kiên quyết cưới người yêu “thường dân” và không nhận tiền hỗ trợ để tự tạo dựng cuộc sống mới như một người bình thường. Việc một thành viên Hoàng gia từ chối khoản tiền đó là điều chưa từng xảy ra, và Nhật Bản đã vừa đi đến quyết định.

Có thể bạn quan tâm

Phim tài liệu có các thành viên Hoàng gia Anh được chiếu, một câu nói của Harry được chú ý

Phim tài liệu có các thành viên Hoàng gia Anh được chiếu, một câu nói của Harry được chú ý

HHT - Phim tài liệu "Hoàng thân Philip: Hoàng gia tưởng nhớ" vừa được phát sóng ở Anh. Trong đó, nhiều thành viên Hoàng gia Anh góp mặt, kể những kỷ niệm thú vị nhất về Hoàng thân Philip. Nhiều câu chuyện mà công chúng chưa từng biết đã được nhắc đến, tuy nhiên, có một câu nói của Hoàng tử Harry lại khiến nhiều cư dân mạng chú ý.