Nhiều lựa chọn cho học sinh TP.HCM nếu chẳng may thi rớt lớp 10 công lập

Nhiều lựa chọn cho học sinh TP.HCM nếu chẳng may thi rớt lớp 10 công lập
HHT - Dự kiến sẽ có khoảng 15.000 học sinh lớp 9 sẽ rớt lớp 10 công lập thì thừa chỉ tiêu. Vậy 15.000 học sinh này sẽ học ở đâu?

Theo thống kê, số học sinh lớp 9 năm học 2018 - 2019 tăng hơn 20.000 em so với năm ngoái, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập chỉ tăng 5.000 chỉ tiêu. Do vậy, sẽ có khoảng 15.000 thí sinh sẽ rớt công lập.

Dưới đây là danh sách 65 trường tư thục tại TP. Hồ Chí Minh có thể lựa chọn theo học với hình thức xét tuyển.

1.Trường THCS - THPT Đăng Khoa: Phí nội trú: 3.000.000đ/tháng, phí bán trú: 1.000.000đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 1.990.000 đ/tháng.

2.Trường THCS và THPT An Đông. Học 2 buổi/ngày: 1.490.000 đ/tháng.

3.Trường THPT Thăng Long. Phí nội trú: 2.500.000 đ/tháng, phí bán trú: 800.000 đ/tháng, học 1 buổi/ngày: 850.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 1.550.000 đ/tháng.

4.Trường THPT Văn Lang. Phí bán trú: 1.200.000đ/tháng, học 1 buổi/ngày: 2.292.000 đ/tháng

5.Trường THCS và THPT Quang Trung Nguyễn Huệ. Phí nội trú: 4.700.000 đ/tháng, phí bán trú: 970.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 3.700.000 đ/tháng.

6.Trường THCS và THPT Phan Bội Châu: Phí nội trú: 4.800.000 đ/tháng, phí bán trú: 2.600.000 đ/tháng.

7.Trường THPT Quốc Trí. Phí bán trú: 2.870.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 1.800.000 đ/tháng.

8.Trường THCS và THPT Đào Duy Anh. Phí nội trú: 2.000.000 đ/tháng, phí bán trú: 980.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 1.690.000 đ/tháng.

9.Trường THPT Phú Lâm. Phí nội trú 2.100.000 đ/tháng, phí bán trú: 950.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày:1.500.000 đ/tháng.

10.Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý. Học 2 buổi/ngày: 11.030.000 đ/tháng.

Nhiều lựa chọn cho học sinh TP.HCM nếu chẳng may thi rớt lớp 10 công lập ảnh 1

Ảnh chỉ mang tính minh họa.

11.Trường THCS - THPT Đức Trí: Phí nội trú 2.200.000 đ/tháng, phí bán trú 630.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 3.200.000 đ/tháng.

12.Trường Tiểu học - THCS - THPT Ngô Thời Nhiệm. Phí nội trú: 1.400.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 2.700.000 đ/tháng

13.Trường THCS và THPT Hoa Sen. Phí nội trú: 3.265.000 đ/tháng, phí bán trú: 2.085.000 đ/tháng, học 2 buổi: 1.425.000 đ/tháng.

14.Trường Tiểu học - THCS - THPT Vạn Hạnh. Học 2 buổi/ngày: 2.050.000 đ/tháng

15.Trường THCS và THPT Duy Tân. Phí nội trú: 6.200.000 đ/tháng, phí bán trú: 3.700.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 2.400.000 đ/tháng.

16.Trường Tiểu học - THCS - THPT Hòa Bình. Phí bán trú: 1.000.000 đ/tháng; học 2 buổi/ngày: 1.800.000 đ/tháng.

17.Trường Tiểu học - THCS - THPT Trương Vĩnh Ký. Phí nội trú: 4.100.000 đ/tháng, bán trú: 1.350.000 đ/tháng; học 2 buổi/ngày: 2.500.000 đ/tháng.

18.Trường THPT Trần Quốc Tuấn. Phí nội trú: 4.670.000 đ/tháng, bán trú: 1.273.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 1.680.000 đ/tháng.

19.Trường THCS - THPT Hoa Lư. Học 2 buổi/ngày: 1.360.000 đ/tháng.

20.Trường THCS - THPT Bắc Sơn. Phí nội trú: 2.400.000 đ/tháng, phí bán trú: 1.400.000 đ/tháng; học 2 buổi/ngày: 2.200.000 đ/tháng.

21.Trường THCS - THPT Lạc Hồng. Phí nội trú: 1.716.000 đ/tháng, phí bán trú: 660.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày:1.350.000 đ/tháng.

22.Trường THPT Việt Âu. Phí nội trú: 800.000 đ/tháng, phí bán trú: 200.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 1.900.000 đ/tháng.

23.Trường Tiểu học THCS - THPT Mỹ Việt. Phí nội trú: 2.040.000 đ/tháng, phí bán trú: 1.600.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 2.040.000 đ/tháng.

24.Trường THCS - THPT Bạch Đằng. Học 2 buổi/ngày: 900.000 đ/tháng.

25.Trường THCS - THPT Ngọc Viễn Đông. Học 2 buổi/ngày: 1.000.000 đ/tháng.

26.Trường Tiểu học - THCS - THPT Tuệ Đức. Học 2 buổi/ngày: 6.000.000 đ/tháng.

27.Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến.Học 2 buổi/ngày: 2.215.000 đ/tháng.

28.Trường THCS - THPT Thái Bình. Học 2 buổi/ngày: 4.000.000 đ/tháng.

29.Trường Tiểu học - THCS - THPT Thanh Bình. Học 2 buổi/ngày: 2.500.000 đ/tháng.

30.Trường THCS - THPT Việt Thanh. Học 2 buổi/ngày:1.565.000 đ/tháng

31.Trường THCS - THPT Bác Ái. Học 2 buổi/ngày: 1.900.000 đ/tháng.

32.Trường Tiểu học - THCS - THPT Thái Bình Dương. Học 2 buổi/ngày: 6.300.000 đ/tháng.

33.Trường THCS - THPT Hai Bà Trưng. Học 2 buổi/ngày: 2.000.000 đ/tháng.

34.Trường THPT Thủ Khoa Huân. Học 2 buổi/ngày: 1.600.000 đ/tháng.

35.Trường Tiểu học - THCS - THPT Việt Mỹ. Học 2 buổi/ngày: 9.625.000 đ/tháng, học 1 buổi/ngày: 6.738.000 đ/tháng.

36.Trường THCS và THPT Khai Minh. Học 2 buổi/ngày: 1.200.000 đ/tháng.

37.Trường THCS - THPT Nhân Văn. Học 2 buổi/ngày: 2.000.000 đ/tháng.

38.Trường THCS - THPT Trí Đức. Học 2 buổi/ngày: 1.120.000 đ/tháng,

39.Trường Tiểu học - THCS - THPT Quốc văn Sài Gòn. Học phí: Học 2 buổi/ngày: 2.100.000 đ/tháng

40.Trường THCS và THPT Tân Phú. Học 2 buổi/ngày: 2.900.000 đ/tháng.

42.Trường THPT Minh Đức. Học 2 buổi/ngày: 1.620.000 đ/tháng

42.Trường THCS và THPT Hồng Đức. Học 2 buổi/ngày: 2.000.000 đ/tháng.

43.Trường THPT Nhân Việt. Học 2 buổi/ngày:1.500.000đ/tháng

44.Trường THPT Trần Cao Vân. Học 2 buổi/ngày: 1.650.000 đ/tháng

45.Trường THPT Trần Quốc Toản. Học 2 buổi/ngày: 1.200.000đ/tháng

46.Trường THPT Vĩnh Viễn. Học 2 buổi/ngày: 1.800.000 đ/tháng.

47.Trường THPT Thành Nhân. Học 2 buổi/ngày: 2.200.000 đ/tháng.

48.Trường THCS và THPT Đinh Tiên Hoàng. Học 2 buổi/ngày: 2.250.000 đ/tháng

49.Trường THCS và THPT Nam Việt. Học 2 buổi/ngày: 1.275.000 đ/tháng.

50.Trường THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Học 2 buổi/ngày: 1.900.000 đ/tháng

51.Trường THPT Đông Đô. Học 2 buổi/ngày: 1.550.000 đ/tháng.

52Trường Tiểu học - THCS - THPT Mùa Xuân. Học 2 buổi/ngày: 22.185.000 đ/tháng

53.Trường THPT Hưng Đạo. Học 2 buổi/ngày: 1.700.000 đ/tháng

54.Trường THCS - THPT Hồng Hà. Học 2 buổi/ngày: 2.200.000 đ/tháng.

55.Trường THCS - THPT Phạm Ngũ Lão. Học 2 buổi/ngày: 1.600.000 đ/tháng.

56.Trường THPT Lý Thái Tổ. Học 2 buổi/ngày:1.850.000 đ/tháng.

57.Trường THPT Đào Duy Từ. Học 2 buổi/ngày: 1.500.000 đ/tháng.

58.Trường Tiểu học - THCS - THPT Nguyễn Tri Phương. Học 2 buổi/ngày: 1.650.000 đ/tháng

59.Trường THPT Đông Dương. Học 2 buổi/ngày: 2.500.000 đ/tháng.

60.Trường THPT Việt Nhật. Học 2 buổi/ngày: 2.725.000 đ/tháng.

61.Trường THCS và THPT Phùng Hưng. Học 2 buổi/ngày: 1.500.000 đ/tháng.

62.Trường THCS và THPT Phan Châu Trinh. Học 2 buổi/ngày: 1.500.000 đ/tháng.

63.Trường THCS và THPT Ngôi Sao. Học 2 buổi/ngày: 4.580.000 đ/tháng.

64.Trường Tiểu học, THCS và THPT Chu Văn An. Học 2 buổi/ngày:1.750.000đ/tháng.

65.Trường THPT Trần Nhân Tông. Học 2 buổi/ngày: 1.600.000 đ/tháng.

Theo infonet.vn
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Đang ghi hình VĐV tại Olympic Tokyo lại quay cận cảnh… con gián, anh quay phim bị phê bình

Đang ghi hình VĐV tại Olympic Tokyo lại quay cận cảnh… con gián, anh quay phim bị phê bình

HHT - Một nhân viên quay phim ở Olympic Tokyo đã nhận rất nhiều ý kiến trái chiều sau khi quay cận cảnh một con gián trong lúc đang ghi hình và phát trực tiếp một trận đấu. Nhiều người cho rằng đó là vì anh quay phim này không thích môn thi đấu mà anh ta phải quay, nên “chán như con gián”, rồi mới có hành động kỳ quặc như vậy.
Tạp chí Mỹ đăng tin: Meghan Markle từng thích mê Hoàng tử William khi còn là sinh viên

Tạp chí Mỹ đăng tin: Meghan Markle từng thích mê Hoàng tử William khi còn là sinh viên

HHT - Một tờ tạp chí ở Mỹ vừa đăng thông tin rất bất ngờ, mà theo họ là được tiết lộ bởi bạn học cũ của Meghan Markle ở trường đại học: Người mà Meghan từng thích mê và dán ảnh trong phòng ký túc xá thực ra chính là… anh của người chồng hiện tại của cô, tức là Hoàng tử William. Thông tin này thực hư thế nào?
Hoàng gia Anh tập trung xây dựng hình ảnh: Thông báo tuyển người, cho biết cả mức lương

Hoàng gia Anh tập trung xây dựng hình ảnh: Thông báo tuyển người, cho biết cả mức lương

HHT - Dường như Hoàng gia Anh ngày càng muốn có đội ngũ xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, đặc biệt là trên mạng xã hội. Vài tháng trước, gia đình William - Kate đã tuyển nhân viên truyền thông cấp cao. Giờ đây, sau khi Harry tuyên bố viết hồi ký để xuất bản vào năm sau, thì chính Cung điện Buckingham lại tuyển người. Nhân viên này sẽ làm nhiệm vụ gì, và sẽ nhận được mức lương là bao nhiêu tiền?