Nhiều lựa chọn cho học sinh TP.HCM nếu chẳng may thi rớt lớp 10 công lập

Nhiều lựa chọn cho học sinh TP.HCM nếu chẳng may thi rớt lớp 10 công lập
HHT - Dự kiến sẽ có khoảng 15.000 học sinh lớp 9 sẽ rớt lớp 10 công lập thì thừa chỉ tiêu. Vậy 15.000 học sinh này sẽ học ở đâu?

Theo thống kê, số học sinh lớp 9 năm học 2018 - 2019 tăng hơn 20.000 em so với năm ngoái, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập chỉ tăng 5.000 chỉ tiêu. Do vậy, sẽ có khoảng 15.000 thí sinh sẽ rớt công lập.

Dưới đây là danh sách 65 trường tư thục tại TP. Hồ Chí Minh có thể lựa chọn theo học với hình thức xét tuyển.

1.Trường THCS - THPT Đăng Khoa: Phí nội trú: 3.000.000đ/tháng, phí bán trú: 1.000.000đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 1.990.000 đ/tháng.

2.Trường THCS và THPT An Đông. Học 2 buổi/ngày: 1.490.000 đ/tháng.

3.Trường THPT Thăng Long. Phí nội trú: 2.500.000 đ/tháng, phí bán trú: 800.000 đ/tháng, học 1 buổi/ngày: 850.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 1.550.000 đ/tháng.

4.Trường THPT Văn Lang. Phí bán trú: 1.200.000đ/tháng, học 1 buổi/ngày: 2.292.000 đ/tháng

5.Trường THCS và THPT Quang Trung Nguyễn Huệ. Phí nội trú: 4.700.000 đ/tháng, phí bán trú: 970.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 3.700.000 đ/tháng.

6.Trường THCS và THPT Phan Bội Châu: Phí nội trú: 4.800.000 đ/tháng, phí bán trú: 2.600.000 đ/tháng.

7.Trường THPT Quốc Trí. Phí bán trú: 2.870.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 1.800.000 đ/tháng.

8.Trường THCS và THPT Đào Duy Anh. Phí nội trú: 2.000.000 đ/tháng, phí bán trú: 980.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 1.690.000 đ/tháng.

9.Trường THPT Phú Lâm. Phí nội trú 2.100.000 đ/tháng, phí bán trú: 950.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày:1.500.000 đ/tháng.

10.Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý. Học 2 buổi/ngày: 11.030.000 đ/tháng.

Nhiều lựa chọn cho học sinh TP.HCM nếu chẳng may thi rớt lớp 10 công lập ảnh 1

Ảnh chỉ mang tính minh họa.

11.Trường THCS - THPT Đức Trí: Phí nội trú 2.200.000 đ/tháng, phí bán trú 630.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 3.200.000 đ/tháng.

12.Trường Tiểu học - THCS - THPT Ngô Thời Nhiệm. Phí nội trú: 1.400.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 2.700.000 đ/tháng

13.Trường THCS và THPT Hoa Sen. Phí nội trú: 3.265.000 đ/tháng, phí bán trú: 2.085.000 đ/tháng, học 2 buổi: 1.425.000 đ/tháng.

14.Trường Tiểu học - THCS - THPT Vạn Hạnh. Học 2 buổi/ngày: 2.050.000 đ/tháng

15.Trường THCS và THPT Duy Tân. Phí nội trú: 6.200.000 đ/tháng, phí bán trú: 3.700.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 2.400.000 đ/tháng.

16.Trường Tiểu học - THCS - THPT Hòa Bình. Phí bán trú: 1.000.000 đ/tháng; học 2 buổi/ngày: 1.800.000 đ/tháng.

17.Trường Tiểu học - THCS - THPT Trương Vĩnh Ký. Phí nội trú: 4.100.000 đ/tháng, bán trú: 1.350.000 đ/tháng; học 2 buổi/ngày: 2.500.000 đ/tháng.

18.Trường THPT Trần Quốc Tuấn. Phí nội trú: 4.670.000 đ/tháng, bán trú: 1.273.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 1.680.000 đ/tháng.

19.Trường THCS - THPT Hoa Lư. Học 2 buổi/ngày: 1.360.000 đ/tháng.

20.Trường THCS - THPT Bắc Sơn. Phí nội trú: 2.400.000 đ/tháng, phí bán trú: 1.400.000 đ/tháng; học 2 buổi/ngày: 2.200.000 đ/tháng.

21.Trường THCS - THPT Lạc Hồng. Phí nội trú: 1.716.000 đ/tháng, phí bán trú: 660.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày:1.350.000 đ/tháng.

22.Trường THPT Việt Âu. Phí nội trú: 800.000 đ/tháng, phí bán trú: 200.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 1.900.000 đ/tháng.

23.Trường Tiểu học THCS - THPT Mỹ Việt. Phí nội trú: 2.040.000 đ/tháng, phí bán trú: 1.600.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 2.040.000 đ/tháng.

24.Trường THCS - THPT Bạch Đằng. Học 2 buổi/ngày: 900.000 đ/tháng.

25.Trường THCS - THPT Ngọc Viễn Đông. Học 2 buổi/ngày: 1.000.000 đ/tháng.

26.Trường Tiểu học - THCS - THPT Tuệ Đức. Học 2 buổi/ngày: 6.000.000 đ/tháng.

27.Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến.Học 2 buổi/ngày: 2.215.000 đ/tháng.

28.Trường THCS - THPT Thái Bình. Học 2 buổi/ngày: 4.000.000 đ/tháng.

29.Trường Tiểu học - THCS - THPT Thanh Bình. Học 2 buổi/ngày: 2.500.000 đ/tháng.

30.Trường THCS - THPT Việt Thanh. Học 2 buổi/ngày:1.565.000 đ/tháng

31.Trường THCS - THPT Bác Ái. Học 2 buổi/ngày: 1.900.000 đ/tháng.

32.Trường Tiểu học - THCS - THPT Thái Bình Dương. Học 2 buổi/ngày: 6.300.000 đ/tháng.

33.Trường THCS - THPT Hai Bà Trưng. Học 2 buổi/ngày: 2.000.000 đ/tháng.

34.Trường THPT Thủ Khoa Huân. Học 2 buổi/ngày: 1.600.000 đ/tháng.

35.Trường Tiểu học - THCS - THPT Việt Mỹ. Học 2 buổi/ngày: 9.625.000 đ/tháng, học 1 buổi/ngày: 6.738.000 đ/tháng.

36.Trường THCS và THPT Khai Minh. Học 2 buổi/ngày: 1.200.000 đ/tháng.

37.Trường THCS - THPT Nhân Văn. Học 2 buổi/ngày: 2.000.000 đ/tháng.

38.Trường THCS - THPT Trí Đức. Học 2 buổi/ngày: 1.120.000 đ/tháng,

39.Trường Tiểu học - THCS - THPT Quốc văn Sài Gòn. Học phí: Học 2 buổi/ngày: 2.100.000 đ/tháng

40.Trường THCS và THPT Tân Phú. Học 2 buổi/ngày: 2.900.000 đ/tháng.

42.Trường THPT Minh Đức. Học 2 buổi/ngày: 1.620.000 đ/tháng

42.Trường THCS và THPT Hồng Đức. Học 2 buổi/ngày: 2.000.000 đ/tháng.

43.Trường THPT Nhân Việt. Học 2 buổi/ngày:1.500.000đ/tháng

44.Trường THPT Trần Cao Vân. Học 2 buổi/ngày: 1.650.000 đ/tháng

45.Trường THPT Trần Quốc Toản. Học 2 buổi/ngày: 1.200.000đ/tháng

46.Trường THPT Vĩnh Viễn. Học 2 buổi/ngày: 1.800.000 đ/tháng.

47.Trường THPT Thành Nhân. Học 2 buổi/ngày: 2.200.000 đ/tháng.

48.Trường THCS và THPT Đinh Tiên Hoàng. Học 2 buổi/ngày: 2.250.000 đ/tháng

49.Trường THCS và THPT Nam Việt. Học 2 buổi/ngày: 1.275.000 đ/tháng.

50.Trường THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Học 2 buổi/ngày: 1.900.000 đ/tháng

51.Trường THPT Đông Đô. Học 2 buổi/ngày: 1.550.000 đ/tháng.

52Trường Tiểu học - THCS - THPT Mùa Xuân. Học 2 buổi/ngày: 22.185.000 đ/tháng

53.Trường THPT Hưng Đạo. Học 2 buổi/ngày: 1.700.000 đ/tháng

54.Trường THCS - THPT Hồng Hà. Học 2 buổi/ngày: 2.200.000 đ/tháng.

55.Trường THCS - THPT Phạm Ngũ Lão. Học 2 buổi/ngày: 1.600.000 đ/tháng.

56.Trường THPT Lý Thái Tổ. Học 2 buổi/ngày:1.850.000 đ/tháng.

57.Trường THPT Đào Duy Từ. Học 2 buổi/ngày: 1.500.000 đ/tháng.

58.Trường Tiểu học - THCS - THPT Nguyễn Tri Phương. Học 2 buổi/ngày: 1.650.000 đ/tháng

59.Trường THPT Đông Dương. Học 2 buổi/ngày: 2.500.000 đ/tháng.

60.Trường THPT Việt Nhật. Học 2 buổi/ngày: 2.725.000 đ/tháng.

61.Trường THCS và THPT Phùng Hưng. Học 2 buổi/ngày: 1.500.000 đ/tháng.

62.Trường THCS và THPT Phan Châu Trinh. Học 2 buổi/ngày: 1.500.000 đ/tháng.

63.Trường THCS và THPT Ngôi Sao. Học 2 buổi/ngày: 4.580.000 đ/tháng.

64.Trường Tiểu học, THCS và THPT Chu Văn An. Học 2 buổi/ngày:1.750.000đ/tháng.

65.Trường THPT Trần Nhân Tông. Học 2 buổi/ngày: 1.600.000 đ/tháng.

Theo infonet.vn
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Video người dân Bangkok xếp hàng dài chờ taxi khi mưa to: Hơn cả mua iPhone 15

Video người dân Bangkok xếp hàng dài chờ taxi khi mưa to: Hơn cả mua iPhone 15

HHT - Mỗi khi trời mưa to, người dân Hà Nội rất khó gọi taxi, hoặc có gọi được cũng phải chờ khá lâu. Nhưng thực tế, như vậy vẫn chưa là gì nếu nhìn vào những người xếp hàng dài dằng dặc ở Bangkok khi mưa to ngập lụt đường phố. Ngay cả khi biết là có nhiều người chờ taxi thì khi xem video, dân mạng vẫn không khỏi ngạc nhiên.