Những trường hợp nào bị thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và thủ tục thu hồi diễn ra như thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Hiện nay có nhiều thông tin về việc sổ hộ khẩu sẽ bị thu hồi, việc thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ được áp dụng trong trường hợp nào?

Các trường hợp nào bị thu hồi sổ hộ khẩu, tạm trú?

Căn cứ theo quy định tại Điều 26 Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định các trường hợp sẽ thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú như sau:

"Điều 26. Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 và thay thế Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

2. Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, tách hộ, xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, xóa đăng ký tạm trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật Cư trú và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

3. Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm chuyển Sổ hộ khẩu đã thu hồi kèm hồ sơ đăng ký cư trú vào tàng thư hồ sơ cư trú và bảo quản, lưu trữ Sổ tạm trú đã thu hồi theo quy định".

Theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Thông tư này thì các trường hợp thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú như sau:

- Thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú,

- Điều chỉnh thông tin trong CSDL về cư trú,

- Tách hộ,

- Xóa đăng ký thường trú,

- Đăng ký tạm trú,

- Gia hạn tạm trú,

- Xóa đăng ký tạm trú.

Như vậy, theo quy định trên thì bao gồm 7 trường hợp sẽ thu hồi sổ hộ khẩu, số tạm trú.

Những trường hợp nào bị thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và thủ tục thu hồi diễn ra như thế nào? ảnh 1

(Ảnh minh hoạ từ Internet)

Thông tin cư trú được điều chỉnh trong trường hợp nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Cư trú 2020 quy định điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú như sau:

Việc điều chỉnh thông tin về cư trú của công dân được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

- Thay đổi chủ hộ;

- Thay đổi thông tin về hộ tịch so với thông tin đã được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu về cư trú;

- Thay đổi địa chỉ nơi cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú do có sự điều chỉnh về địa giới đơn vị hành chính, tên đơn vị hành chính, tên đường, phố, tổ dân phố, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, cách đánh số nhà.

Như vậy, thông tin cư trú và việc điều chỉnh thông tin cư trú được quy định trong các trường hợp như trên.

Những trường hợp nào bị thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và thủ tục thu hồi diễn ra như thế nào? ảnh 2

(Ảnh minh hoạ từ Internet)

Điều chỉnh thông tin cư trú bao gồm những hồ sơ gì, thủ tục như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Cư trú 2020 quy định về hồ sơ điều chỉnh thông tin về cư trú như sau:

Hồ sơ điều chỉnh thông tin về cư trú quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 26 Luật Cư trú 2020 này bao gồm:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú;

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc điều chỉnh thông tin.

Thủ tục điều chỉnh thông tin về cư trú được thực hiện như sau:

- Đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 26 này, thành viên hộ gia đình nộp hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến cơ quan đăng ký cư trú.

+ Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm điều chỉnh thông tin về chủ hộ trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho thành viên hộ gia đình về việc đã cập nhật thông tin;

+ Trường hợp từ chối điều chỉnh thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do;

- Đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 26 này:

+ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền thay đổi thông tin về hộ tịch, người có thông tin được điều chỉnh nộp hồ sơ đăng ký điều chỉnh thông tin có liên quan trong Cơ sở dữ liệu về cư trú quy định tại khoản 2 Điều này đến cơ quan đăng ký cư trú.

- Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm điều chỉnh thông tin về hộ tịch trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin; trường hợp từ chối điều chỉnh phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm điều chỉnh, cập nhật việc thay đổi thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Những trường hợp nào bị thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và thủ tục thu hồi diễn ra như thế nào? ảnh 6
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Người phụ nữ tưởng đã qua đời gần 30 phút bỗng tỉnh lại, viết dòng chữ đầu tiên rất kỳ lạ

Người phụ nữ tưởng đã qua đời gần 30 phút bỗng tỉnh lại, viết dòng chữ đầu tiên rất kỳ lạ

HHT - Trên thế giới đã có không ít câu chuyện về những người mà các bác sĩ cũng tưởng là đã qua đời, nhưng rồi tỉnh lại. Họ có những trải nghiệm “cận kề cửa tử” khá khác nhau, nhưng có một phụ nữ ở Mỹ khi tỉnh lại thì việc đầu tiên là ra hiệu cho người nhà lấy một chiếc bút để viết.