Có 1 kết quả :

Lý do Phó Tổng thống Mike Pence vừa phản đối lại hoan nghênh người ủng hộ Tổng thống Trump

Lý do Phó Tổng thống Mike Pence vừa phản đối lại hoan nghênh người ủng hộ Tổng thống Trump

HHT - Cả thế giới dõi theo Phó Tổng thống Mike Pence quả cũng đúng thôi, vì bản thân ông cũng có những tuyên bố và hành động thay đổi liên tục. Vừa ngày đầu năm, ông đề nghị Tòa án bác bỏ vụ kiện của người ủng hộ Tổng thống Trump nhằm “đòi quyền lợi” cho chính ông, giờ ông lại tuyên bố ủng hộ họ. Lý do có thể là gì vậy?