Có 4 kết quả :

Sungchan - Shotaro chuyển hướng gia nhập boygroup mới của SM, tương lai NCT sẽ ra sao?

Sungchan - Shotaro chuyển hướng gia nhập boygroup mới của SM, tương lai NCT sẽ ra sao?

HHT - Trong thông báo mới nhất về SM 3.0, CEO của SM đã thông báo về những kế hoạch mới của NCT, bao gồm việc Sungchan và Shotaro sẽ rời NCT. Kế hoạch về nhóm nhỏ mới nhất của NCT có nhiều sự thay đổi, những gương mặt được dự đoán sẽ là thành viên unit mới (nhóm nhỏ mới) của NCT vẫn còn là một ẩn số.