Có 9 kết quả :

Bão Bolaven đã hình thành đằng sau cơn bão số 4 (Koinu), dự báo diễn biến khó lường

Bão Bolaven đã hình thành đằng sau cơn bão số 4 (Koinu), dự báo diễn biến khó lường

HHT - Một cơn bão mới - tên quốc tế là Bolaven - đã hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ở gần nơi mà cơn bão số 4 (Koinu) xuất phát. Đường đi ban đầu của bão Bolaven gần giống với bão Koinu, nhưng sau đó được dự báo sẽ có sự thay đổi. Đáng chú ý là bão Bolaven được dự báo sẽ trở thành siêu bão, sau đó còn có sự phát triển rất khó lường.