Có 1 kết quả :

Hành trình Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Bình Định

Hành trình Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Bình Định

HHT - Với chủ đề du lịch có tên gọi "Why Vietnam?", Hành trình thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” (StartUp Journey) nhằm tuyên truyền, cổ vũ, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên; tạo môi trường giúp thanh niên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…