Có 1 kết quả :

Những ngành học ít người biết nhưng đầy tiềm năng tại New Zealand (Kỳ 2)

Những ngành học ít người biết nhưng đầy tiềm năng tại New Zealand (Kỳ 2)

Các ngành học thuộc khối kinh doanh - thương mại hoặc khoa học máy tính, sức khỏe… đã và đang là những lựa chọn rất quen thuộc với đa số sinh viên Việt Nam. Để đón đầu tương lai, có lẽ các bạn học sinh sinh viên nên tìm hiểu và dấn thân vào những ngành học khác biệt. Dưới đây là những chương trình học đầy tiềm năng ở New Zealand mà chỉ có một trường đại học đào tạo - Đại học Otago.