Có 1 kết quả :

Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, khát vọng trong mỗi môn học

Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, khát vọng trong mỗi môn học

HHT - Chiều ngày 28/4, Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và TƯ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030”.