Có 1 kết quả :

Không có thông tin nơi sinh trong hộ chiếu, người mang hộ chiếu cần làm gì để được nhập cảnh?

Không có thông tin nơi sinh trong hộ chiếu, người mang hộ chiếu cần làm gì để được nhập cảnh?

HHT - Hiện tại, nước Đức không đồng ý cấp visa cho những người mang hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam vì trong hộ chiếu không có thông tin nơi sinh cụ thể. Nhưng thực tế, đã có những nước khác mà công dân có thể mang hộ chiếu không có thông tin nơi sinh. Tại sao lại như vậy và những công dân đó phải làm gì để được nhập cảnh tại một số quốc gia?