Có 5 kết quả :

4 trẻ em lạc trong rừng Amazon 40 ngày do máy bay rơi đã ăn gì, tại sao không bị ốm?

4 trẻ em lạc trong rừng Amazon 40 ngày do máy bay rơi đã ăn gì, tại sao không bị ốm?

HHT - 40 ngày sau một vụ tai nạn máy bay, 4 trẻ em đã được tìm thấy trong rừng rậm Amazon, và các em là những người duy nhất sống sót. Nhóm trẻ này đã ăn uống bằng gì để có thể duy trì sự sống trong một khoảng thời gian dài như vậy? Tại sao sống trong điều kiện "rừng thiêng nước độc" mà không em nào bị ốm?