Có 1 kết quả :

Bầu trời như bị tách làm đôi khiến người dân sợ không dám ra đường, báo hiệu điều gì?

Bầu trời như bị tách làm đôi khiến người dân sợ không dám ra đường, báo hiệu điều gì?

HHT - Người dân ở một số nơi tại Malaysia đã rất lo lắng, thậm chí nhiều người ở trong nhà, không dám ra ngoài, khi nhìn thấy “bầu trời bị tách đôi”, hai nửa bị ngăn cách bởi một vệt sáng màu thẳng tắp. Các nhà khoa học giải thích rằng đây là dấu hiệu “tệ”. Nó là hiện tượng gì?