Có 1 kết quả :

Tại sao không nên tắt đầu phát WiFi vào buổi đêm dù có thể tiết kiệm được tiền điện?

Tại sao không nên tắt đầu phát WiFi vào buổi đêm dù có thể tiết kiệm được tiền điện?

HHT - Việc các gia đình cố gắng tiết kiệm tiền điện là chuyện phổ biến ở khắp mọi nơi. Trong số các cách tiết kiệm tiền điện thì tắt đầu phát WiFi vào buổi đêm cũng được nhiều người thực hiện. Tuy nhiên, các nhà cung cấp dịch vụ Internet đã đưa ra cảnh báo rằng bạn không nên làm như vậy, vì một lý do rất chính đáng.