Có 1 kết quả :

Chú chó của nhóm tội phạm không bảo vệ chủ mà nằm lăn ra chịu trận khi cảnh sát tới

Chú chó của nhóm tội phạm không bảo vệ chủ mà nằm lăn ra chịu trận khi cảnh sát tới

HHT - Đây đúng là một tình huống đáng buồn với nhóm tội phạm, nhưng lại đáng buồn cười đối với mọi người khác: Chú chó mà nhóm tội phạm ở Brazil nuôi để cảnh báo và bảo vệ bọn họ mỗi khi có bất trắc lại không hề làm đúng nhiệm vụ, mà cũng lăn ra nằm cùng khi nhóm tội phạm này bị cảnh sát bắt.