Có 1 kết quả :

Diễn đàn Trẻ em Quốc gia lần thứ VII năm 2023: “Làm sao để vượt qua được ký ức không vui?”

Diễn đàn Trẻ em Quốc gia lần thứ VII năm 2023: “Làm sao để vượt qua được ký ức không vui?”

HHT - Với chủ đề “Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em”, những vấn đề được trẻ em quan tâm nhiều nhất là giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng trước những vấn nạn như: Bạo lực ngôn từ, thông tin, hình ảnh; lừa đảo trên mạng; quấy rối, xâm hại; thông tin lệch chuẩn…