Có 1 kết quả :

Lần đầu tiên có người xuống tận đáy “Giếng Địa ngục” ở Yemen, họ thấy dưới đó có những gì?

Lần đầu tiên có người xuống tận đáy “Giếng Địa ngục” ở Yemen, họ thấy dưới đó có những gì?

HHT - Người dân địa phương tin rằng cái “miệng” tròn xoe khổng lồ đó là cánh cổng dẫn đến nơi giam giữ những vị thần, và cũng là lối đi đến Địa ngục. Nhưng một đội thám hiểm đã vừa xuống đến tận đáy của “Giếng Địa ngục” đó, và họ thấy ở dưới đó có những gì?