Có 1 kết quả :

Học mỹ thuật đa phương tiện quốc tế ra làm gì?

Học mỹ thuật đa phương tiện quốc tế ra làm gì?

Mỹ thuật Đa phương tiện là ngành học ứng dụng các phần mềm, công cụ máy tính để thiết kế sản phẩm đồ họa 2D trên bề mặt như sách, báo, biển quảng cáo, trang web, mạng xã hội,… và sản phẩm nội dung giải trí kỹ thuật số như phim, MV, hoạt động, trò chơi, kỹ xảo, sản phẩm tương tác,… cho ngành truyền thông, quảng cáo, giáo dục, giải trí,…