Có 1 kết quả :

Tại sao chúng ta có cảm giác “mình từng trải qua chuyện này rồi”, dù thực tế chưa hề trải qua?

Tại sao chúng ta có cảm giác “mình từng trải qua chuyện này rồi”, dù thực tế chưa hề trải qua?

HHT - Có một hiện tượng - hoặc một cảm giác - rất kỳ lạ, đó là khi bạn thấy như thể mình đã trải qua chuyện này rồi, đã tới nơi này rồi…, nhưng trên thực tế đó là chuyện lần đầu xảy ra, là nơi lần đầu bạn đến. Cảm giác này thậm chí khiến nhiều người hơi… sợ. Nhưng các nhà khoa học thì tin rằng họ đã tìm ra được lý do rồi.