Có 1 kết quả :

Kịch ứng tác - công cụ hiệu quả giúp thay đổi khuôn mẫu giới và xóa bỏ định kiến giới

Kịch ứng tác - công cụ hiệu quả giúp thay đổi khuôn mẫu giới và xóa bỏ định kiến giới

Tháng 12/2021, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) đã cho ra mắt bộ phim tài liệu mang tên “Ứng dụng kịch ứng tác trong thay đổi nhận thức và giải quyết vấn đề”. Đây là sáng kiến duy nhất của Việt Nam đoạt giải từ “Giải thưởng video tài liệu AGenT năm 2021” (2021 AGenT Documentary Video Awards) của Viện Giáo dục và Thúc Đẩy Bình Đẳng giới Hàn Quốc (KIGEPE).