Có 2 kết quả :

Một người quá sốc khi biết có “phiên bản khác” của mình trả thay khoản nợ hồi sinh viên

Một người quá sốc khi biết có “phiên bản khác” của mình trả thay khoản nợ hồi sinh viên

HHT - Nhà khoa học này sau khi tốt nghiệp đại học ở Anh đã sẵn sàng để trả dần khoản vay sinh viên (được Chính phủ cho vay, rồi Sở Thuế sẽ khấu trừ dần trong thu nhập khi đã tốt nghiệp và đi làm). Tuy nhiên, anh chờ mãi mà chẳng thấy tiền của mình bị trừ đồng nào. Thế rồi anh phát hiện ra một người đang trả khoản vay đó cho mình - mà lý do đúng là "nghìn năm có một".