Có 2 kết quả :

Muốn biết thẻ Căn cước công dân gắn chip đã làm xong chưa, bạn có thể gọi ngay đến số điện thoại này

Muốn biết thẻ Căn cước công dân gắn chip đã làm xong chưa, bạn có thể gọi ngay đến số điện thoại này

HHT - Nhiều người dân hiện nay đang gặp phải tình trạng chưa nhận được thẻ Căn cước công dân gắn chip dù đã làm thời gian khá dài. Vậy, ngoài cách phản ánh qua Facebook và email của Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, còn có cách nào phản ánh, tra cứu nhanh, tiện hơn hay không?