Có 1 kết quả :

Thử Thách Kim Cương 2023: Làm chủ kỹ năng tư duy phản biện cùng thầy Hoàng Minh Thông

Thử Thách Kim Cương 2023: Làm chủ kỹ năng tư duy phản biện cùng thầy Hoàng Minh Thông

HHT - Tư duy phản biện là kỹ năng cần thiết cho tất cả các ngành nghề trong thế kỷ 21. Trong buổi học thứ hai của vòng Huấn luyện Thử Thách Kim Cương 2023, thầy Hoàng Minh Thông đã trang bị cho các “viên kim cương” của nhà Hoa cách chọn lọc thông tin và đa dạng hóa góc nhìn của bản thân để trở thành những nhà sáng tạo nội dung thế hệ mới!