Có 1 kết quả :

Tác giả Nguyễn Bảo Quỳnh Anh: Hạnh phúc là biết sống "Turangawaewae"

Tác giả Nguyễn Bảo Quỳnh Anh: Hạnh phúc là biết sống "Turangawaewae"

HHT - Như chúng ta vẫn kêu ca “Chẳng cái khổ nào giống cái khổ nào”, hạnh phúc cũng vậy, cũng hiện lên với đủ loại hình hài, dáng vẻ qua lăng kính của mỗi người. Vì lẽ đó mà từng cá nhân, từng dân tộc sẽ có bí quyết riêng trên hành trình chinh phục hạnh phúc. Và với người dân xứ Kiwi, lối sống “Turangawaewae” là chìa khóa vàng mở cánh cửa đến với đặc ân cao quý nhất của nhân loại.