Có 1 kết quả :

Những trường hợp nào người dân cần phải xác định lại mã định danh cá nhân?

Những trường hợp nào người dân cần phải xác định lại mã định danh cá nhân?

HHT - Hiện nay, mỗi cá nhân đều được cấp một mã định danh để Nhà nước quản lý thông tin. Mã này gắn liền với cá nhân từ khi sinh ra cho đến khi qua đời và không lặp lại ở người khác. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp đặc biệt mã định danh bị sai hoặc không phù hợp dẫn đến phải xác định lại.