Có 2 kết quả :

Không có thông tin nơi sinh trong hộ chiếu, người mang hộ chiếu cần làm gì để được nhập cảnh?

Không có thông tin nơi sinh trong hộ chiếu, người mang hộ chiếu cần làm gì để được nhập cảnh?

HHT - Hiện tại, nước Đức không đồng ý cấp visa cho những người mang hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam vì trong hộ chiếu không có thông tin nơi sinh cụ thể. Nhưng thực tế, đã có những nước khác mà công dân có thể mang hộ chiếu không có thông tin nơi sinh. Tại sao lại như vậy và những công dân đó phải làm gì để được nhập cảnh tại một số quốc gia?
Tại sao nhiều quốc gia coi mục “Nơi sinh” trong hộ chiếu là quan trọng, nhất định cần có?

Tại sao nhiều quốc gia coi mục “Nơi sinh” trong hộ chiếu là quan trọng, nhất định cần có?

HHT - Thông tin Đức từ chối cấp visa (thị thực) cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu mẫu mới, với lý do là trong đó không ghi rõ nơi sinh được nhiều người quan tâm. Vậy tại sao nhiều quốc gia lại yêu cầu phải có thông tin “Nơi sinh” trong hộ chiếu của một người, dù đã biết người đó là công dân của một quốc gia cụ thể khác?