Có 3 kết quả :

Ứng dụng Facebook sẽ hợp nhất trở lại với Messenger

Ứng dụng Facebook sẽ hợp nhất trở lại với Messenger

HHT - Người đứng đầu ban điều hành ứng dụng Facebook, ông Tom Alison thông báo Facebook đang thử nghiệm cho phép người dùng truy cập tính năng nhắn tin trên chính ứng dụng Facebook. Từ năm 2016, Facebook đã loại bỏ khả năng nhắn tin trên ứng dụng và chuyển toàn bộ sang ứng dụng Messenger.