Có 1 kết quả :

Lối đi dành cho các designer tương lai: Thiết kế đồ họa hay Thiết kế quảng cáo?

Lối đi dành cho các designer tương lai: Thiết kế đồ họa hay Thiết kế quảng cáo?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT các năm vừa qua chứng kiến Truyền thông - Quảng cáo luôn là ngành luôn dẫn đầu danh sách đăng ký nguyện vọng của thí sinh. Đầu vào đông nhưng chỉ có số ít sinh viên tốt nghiệp đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng tại các công ty quảng cáo. Đâu là giải pháp cho tình trạng này?