Có 1 kết quả :

Gia đình Đạt Villa chào đón TikToker Dubai

Gia đình Đạt Villa chào đón TikToker Dubai

Số lượng TikToker mới xuất hiện ngày càng nhiều, trong đó không thể không kể đến gia đình Villa hiện đang nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội. Vừa qua đại gia đình này mới kết nạp thêm một thành viên đặc biệt, đó là anh bạn đến từ Dubai: BaBa Raju.