Có 2 kết quả :

Bão số 3 (Saola) được dự báo lại đổi hướng, quay ngoắt gần 180 độ ngay trên biển

Bão số 3 (Saola) được dự báo lại đổi hướng, quay ngoắt gần 180 độ ngay trên biển

HHT - Bão Saola đi vào Biển Đông và Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam đã gọi đây là cơn bão số 3. Cơn bão này quả thật rất khó lường khi hiện tại nó lại được dự báo là sẽ có cú ngoặt 180 độ ngay trên biển, đi ngược hướng với dự báo của những ngày trước. Yếu tố nào khiến bão số 3 thay đổi như vậy và đường đi của nó trong những ngày tới có thể thế nào?