Có 2 kết quả :

New Zealand khởi động “Trại hè kỹ năng tương lai 2022” cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 10

New Zealand khởi động “Trại hè kỹ năng tương lai 2022” cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 10

Với mục tiêu trang bị cho học sinh Việt Nam những kỹ năng Công dân số toàn cầu (Global Digital Citizens) thông qua sân chơi tương tác thú vị trong nước và quốc tế, Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ ) tổ chức “Trại hè Kỹ năng Tương lai New Zealand 2022” (New Zealand Future Skills Camp) hoàn toàn miễn phí dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 10 trên toàn quốc.