Có 3 kết quả :

Trong tranh này là con gì? Câu trả lời cho biết bạn là người can đảm hay thiếu trách nhiệm

Trong tranh này là con gì? Câu trả lời cho biết bạn là người can đảm hay thiếu trách nhiệm

HHT - Gần đây, những bức ảnh ảo “nhiều hình trong một” đang trở nên rất phổ biến và ngay cả một số nhà tâm lý học cũng dùng chúng để phán đoán tính cách của người khác. Khi nhìn bức tranh này, bạn thấy con gì? Câu trả lời sẽ cho biết bạn là người can đảm, tự tin, hay rất lý trí nhưng hơi thiếu trách nhiệm?
Bạn nhìn thấy gì trong bức tranh này? Câu trả lời sẽ cho biết bạn đang vui hay đang buồn

Bạn nhìn thấy gì trong bức tranh này? Câu trả lời sẽ cho biết bạn đang vui hay đang buồn

HHT - Khi nhìn vào tranh này, bạn thấy thứ gì ngay lập tức? Chính điều đó sẽ cho biết tâm trạng hiện tại của bạn là đang vui hay đang buồn. Một “thước đo” rất đơn giản mà khá chính xác, có điều chỉ hiệu quả trong lần đầu tiên bạn nhìn thôi nhé, còn nếu bạn đã nhìn đi nhìn lại rồi thì nó không còn chuẩn được nữa đâu!