Có 1 kết quả :

Chú vẹt kỳ lạ chỉ nói đúng một từ đáng sợ sau khi chủ qua đời, đã nói gì khi gặp chủ mới?

Chú vẹt kỳ lạ chỉ nói đúng một từ đáng sợ sau khi chủ qua đời, đã nói gì khi gặp chủ mới?

HHT - Sau khi chủ qua đời, chú vẹt này lúc nào cũng chỉ nói đúng một từ theo kiểu rất đáng sợ, khiến nhiều người tránh xa. Nhưng gần đây, đã có một người rất thương chú vẹt nên quyết định nhận nuôi. Chú vẹt đã nói thêm một số từ khác, tuy nhiên, các bác sĩ thú y cho rằng người chủ mới sẽ phải rất kiên nhẫn để chờ chú vẹt “ổn định tâm lý” trở lại.