Có 1 kết quả :

Sinh viên Báo chí giải mã “thế giới phản địa đàng”, truyền thông điệp ý nghĩa tới Gen Z

Sinh viên Báo chí giải mã “thế giới phản địa đàng”, truyền thông điệp ý nghĩa tới Gen Z

HHT - BTC chương trình "Welcome to AJC 2021 - Mamma Mia" của các bạn sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã cho ra mắt clip mang tên “Colors”. Bằng việc đan cài nhiều yếu tố ẩn dụ, đặc biệt là mô phỏng một thế giới bị đồng hóa, clip đã nhận được sự phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng.