Có 2 kết quả :

Chào mừng đến với kỷ nguyên của thế hệ Alpha - Thế hệ sinh năm 2K10 trở lại

Chào mừng đến với kỷ nguyên của thế hệ Alpha - Thế hệ sinh năm 2K10 trở lại

HHT - Khi mọi người vẫn còn đang nói về gen Z và những tiềm năng trong tương lai thì một thế hệ mới đang âm thầm bước vào thời kì “chạy đà”. Đây là thế hệ thừa kế những “di sản” của gen Z để rồi tạo ra những điều bất ngờ nhất trong lịch sử: Chào mừng các bạn đến với kỉ nguyên của Alpha!