Có 8 kết quả :

Thi online tại các trường đại học: Giám sát chặt chẽ, nhiều áp lực không kém thi trực tiếp

Thi online tại các trường đại học: Giám sát chặt chẽ, nhiều áp lực không kém thi trực tiếp

HHT - Hình thức thi trực tuyến (online) giờ đã quá quen thuộc với các teen thế hệ mới và đang được nhiều trường đại học áp dụng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, việc thi online cũng có cái khó riêng, khiến Gen Z chịu "áp lực"  không kém gì so với thi trực tiếp.