Tiếng Anh rất dễ: “Giải cứu” tiếng Anh bởi các siêu anh hùng

HHT - Hãy để các siêu anh hùng trở thành “siêu nhân tiếng Anh” mang đến cho bạn những từ vựng mới thông qua những câu chuyện của riêng họ nhé!

Captain America (Đội trưởng Mỹ)

Steven Rogers, a small and weak soldier was made into Captain America and became the perfect American soldier. He was given special medicine called a “super serum” to make him as strong and powerful as a man can be. He doesn’t really have super powers. His weapon is a super shield.

Steven Rogers, một người lính nhỏ bé và yếu đuối đã được dùng để tạo ra Captain America và trở thành người lính Mỹ hoàn hảo. Anh ấy được cho dùng một loại thuốc đặc biệt gọi là “siêu huyết thanh” để làm cho anh ấy mạnh và khỏe ở mức mà một người đàn ông có thể làm được. Anh ấy không thực sự có siêu năng lực. Vũ khí của anh ấy là một tấm khiên siêu xịn.

Tiếng Anh rất dễ: “Giải cứu” tiếng Anh bởi các siêu anh hùng ảnh 1

Iron Man (Người Sắt)

Rich inventor Tony Stark made a powered metal suit to become Iron-Man, the most high-tech super hero. Tony Stark doesn’t have any super-powers but his suit has many weapons like rockets. Wearing the suit means that he can fly and have super-strength.

Nhà phát minh giàu có Tony Stark đã tạo ra một bộ đồ kim loại để trở thành Người Sắt, siêu anh hùng công nghệ cao nhất. Tony Stark không có siêu năng lực nhưng bộ đồ của anh ấy có nhiều vũ khí như tên lửa. Mặc bộ đồ vào đồng nghĩa với việc anh ấy có thể bay và có siêu sức mạnh.

Wonder Woman (Nữ thần chiến binh)

Diana Prince is Wonder Woman, and is a Princess. She has the skills of flight, incredible strength, speed, wisdom, and beauty. Her weapons include the Lasso of Truth, a pair of indestructible bracelets, and a tiara to throw at her enemies.

Diana Prince là Nữ thần Chiến binh, và là một công chúa. Cô ấy có các kỹ năng như bay, sức mạnh phi thường, tốc độ, trí tuệ và sắc đẹp. Vũ khí của cô bao gồm Thòng lòng sự thật, một cặp vòng tay không thể phá hủy, và một vương miện để ném vào kẻ thù của cô.

Tiếng Anh rất dễ: “Giải cứu” tiếng Anh bởi các siêu anh hùng ảnh 2

Thor (Thần Sấm Thor)

Thor is the god of thunder and has super human strength. His weapon is his hammer called Mjolnir which can be used to open passageways through space and time, or use the power of nature.

Thor là vị thần của sấm sét và có sức mạnh siêu phàm. Vũ khí của anh ta là cây búa có tên là Mjolnir, nó có thể được sử dụng để mở lối đi xuyên qua không gian và thời gian, hoặc sử dụng sức mạnh của thiên nhiên.

Spiderman (Người Nhện)

High school student Peter Parker is Spider man. One day Peter was bitten by a radioactive spider and gained incredible superhuman powers. Spider man is a very good superhero and always tries to use his powers to help people. Spider man has many powers including the ability to make super-strong spider-webs, speed, superhuman strength, and powerful senses like eyesight and hearing.

Chàng học sinh trung học Peter Parker là Người Nhện. Một ngày nọ, Peter bị cắn bởi một con nhện nhiễm phóng xạ và có được sức mạnh siêu phàm đáng kinh ngạc. Người Nhện là một siêu anh hùng tốt và luôn cố gắng sử dụng sức mạnh của mình để giúp đỡ mọi người. Người Nhện có nhiều sức mạnh bao gồm khả năng tạo ra siêu mạng nhện siêu mạnh, tốc độ, sức mạnh siêu phàm và các giác quan mạnh mẽ như thị lực và thính giác.

Tiếng Anh rất dễ: “Giải cứu” tiếng Anh bởi các siêu anh hùng ảnh 3

Batman (Người Dơi)

After seeing the murder of his parents as a child, young Bruce Wayne decides to spend his life protecting the citizens of Gotham City from criminals. Batman has no special powers, but he uses his intelligence, science, technology, a strong mind, special weapons and martial arts.

Sau khi chứng kiến cha mẹ mình bị sát hại khi còn nhỏ, cậu bé Bruce Wayne quyết định dành cả cuộc đời để bảo vệ công dân thành phố Gotham khỏi bọn tội phạm. Người Dơi không có sức mạnh đặc biệt, nhưng anh ấy sử dụng trí thông minh, khoa học, công nghệ, một bộ óc mạnh mẽ, vũ khí đặc biệt và võ thuật.

Câu thoại kinh điển của các siêu anh hùng

You can take away my suits, you can take away my home, but there’s one thing you can never take away from me: I am Iron Man. (Iron Man)

Ngươi có thể lấy đi vũ khí của ta, nhà của ta, nhưng có một điều ngươi muốn cũng không thể lấy đi được: Là chính ta, ta là Người Sắt. (Người Sắt)

When I went under, the world was at war. I wake up, they say we won. They didn’t say what we lost. (Captain America)

Khi tôi mất tích dưới đáy đại dương, thế giới đang có chiến tranh. Khi tôi tỉnh dậy, họ bảo rằng chúng ta đã thắng. Họ chưa bao giờ nói chúng ta đã mất những gì. (Đội trưởng Mỹ)

Tiếng Anh rất dễ: “Giải cứu” tiếng Anh bởi các siêu anh hùng ảnh 4

I believe there’s a hero in all of us, that keeps us honest, gives us strength, makes us noble and finaly allows us to die with pride, even though sometimes we have to be steady, and give up the thing we want the most. Even our dreams. (Spiderman)

Tôi tin rằng có một anh hùng bên trong tất cả chúng ta, giúp chúng ta trung thực, mang lại cho chúng ta sức mạnh, khiến chúng ta trở nên cao quý và cuối cùng cho phép chúng ta chết với niềm kiêu hãnh, mặc dù đôi khi chúng ta phải vững vàng, và từ bỏ điều chúng ta mong muốn nhất. Kể cả những giấc mơ của chúng ta. (Người Nhện)

I’m here to fight for truth, and justice and the American way. (Superman)

Tôi ở đây để đấu tranh cho sự thật, và công lý và theo cách của người Mỹ. (Siêu Nhân)

Theo Thiên Thần Nhỏ
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Trúng tuyển đại học lớn cực dễ với chương trình liên kết nước ngoài, bạn cần cân nhắc kỹ điều gì?

Trúng tuyển đại học lớn cực dễ với chương trình liên kết nước ngoài, bạn cần cân nhắc kỹ điều gì?

HHT - Ngày càng nhiều trường đại học lớn ở Việt Nam liên kết đào tạo với các trường nước ngoài, mức học phí của các chương trình này cũng dần tăng theo. Tuy nhiên, có đến 63% trường không được xếp hạng hoặc nằm ngoài danh sách 1000 trường tốt nhất thế giới (theo ghi nhận của QS World University Rankings).