Tiếng Anh rất dễ: Phiêu lưu trong thế giới Internet với cực nhiều điều vui nhộn

Tiếng Anh rất dễ: Phiêu lưu trong thế giới Internet với cực nhiều điều vui nhộn
HHT - Cũng như thế giới thực, thế giới internet cũng đầy ắp “trứng phục sinh” ẩn nấp đằng sau những chiếc điện thoại, máy tính hay bất cứ công nghệ nào bạn đang sử dụng.

“Ú òa” cùng những cái tên

The English word for “red panda” is “Firefox” which is where the browser gets its name from - this means the Firefox logo is a red panda, not a fox!

“Gấu trúc đỏ” có tên tiếng Anh là Firefox, cũng là tên của một trình duyệt - điều đó có nghĩa biểu tượng của trình duyệt Firefox là một con gấu trúc đỏ chứ không phải là con cáo!

The word robot comes from the Czech “robota”. In English, robota translates to “forced labor”.

Từ robot có nguồn gốc từ từ robota của nước Cộng hòa Czech. Trong tiếng Anh, robota được hiểu như là “lao động bắt buộc”.

Tiếng Anh rất dễ: Phiêu lưu trong thế giới Internet với cực nhiều điều vui nhộn ảnh 1

Computers were called as nothing else, but “Electronic Brains” in 1950s.

Máy vi tính đã được gọi là “Bộ não điện tử” trong những năm 1950s.

The name Google was created accidentally. A spelling error was made by the original founders who were under the impression they were going for Googol.

Tên Google được tạo ra một cách ngẫu nhiên. Thay vì tên sẽ là Googol nhưng các nhà sáng lập ban đầu đã có lỗi khi phát âm sai, vì thế đã thành tên Google như hiện nay.

TIME Magazine named the computer the “Man of the Year” in 1982.

Năm 1982, tạp chí TIME đã phong tặng một chiếc máy tính là “Người đàn ông của năm”.

Những ứng dụng… vô dụng nhất hành tinh

Nothing: As the name suggests, the app does absolutely nothing. The app doesn’t even have an icon, you will just be staring at a blank space. When you launch the app, you see a blank black screen and nothing else.

Như tên gọi, ứng dụng này hoàn toàn chẳng có gì. Ứng dụng thậm chí không có biểu tượng, bạn sẽ chỉ nhìn chằm chằm vào một khoảng trống. Khi bạn khởi động ứng dụng, bạn sẽ thấy một màn hình màu đen trống không và chẳng có gì khác.

Tiếng Anh rất dễ: Phiêu lưu trong thế giới Internet với cực nhiều điều vui nhộn ảnh 2

S.M.T.H.: S.M.T.H. or Send Me To Heaven is an app which you should use absolutely at your own risk. Basically, it is a game in which you throw your phone upwards and it calculates the height of the throw. You can challenge your friends to see who gets the higher score, that is, until your phone breaks.

S.M.T.H. hay còn gọi là Send Me To Heaven là một ứng dụng phụ thuộc vào độ rủi ro của bạn. Về cơ bản, nó là một trò chơi mà bạn ném điện thoại của bạn lên cao và nó tính toán độ cao của lực ném đó. Bạn có thể thách thức bạn bè của mình để xem ai sẽ thắng, điều đó có nghĩa, cuộc chơi có thể sẽ dừng lại cho đến khi điện thoại của bạn bị hỏng.

There Is No Game: This one is the best games available for people who really hate gaming. There’s literally nothing to play here. When you launch the app, it will be stuck in a not loading screen with the bar filling up slowly. When it has loaded, you only hear a narrator explaining the fact that there’s nothing to play here.

Đây là trò chơi tuyệt nhất dành cho những người thực sự ghét chơi game. Ứng dụng này không có gì để chơi ở đây cả. Khi bạn khởi động ứng dụng, ứng dụng sẽ bị kẹt trong màn hình không tải với thanh đầy rất lâu. Khi nó đã được tải, bạn chỉ nghe một người kể chuyện giải thích sự thật rằng không có gì để chơi ở đây.

Công nghệ và những điều bạn chưa biết

Email has been around longer than the World Wide Web.

Email xuất hiện sớm hơn rất nhiều so với World Wide Web.

Tiếng Anh rất dễ: Phiêu lưu trong thế giới Internet với cực nhiều điều vui nhộn ảnh 3

HP, Google, Microsoft and Apple have just one thing in common, other than the fact that they are IT companies. They were all started in garages.

HP, Google, Microsoft và Apple chỉ có một điểm chung, ngoài thực tế là chúng đều là các công ty Công nghệ thông tin. Tất cả đều được bắt đầu trong ga ra - chỗ chứa xe ô tô.

There are approximately 6000 new viruses released every month.

Có gần 6000 vi-rút mới xuất hiện mỗi tháng.

The Apple II had a hard drive of only 5 megabytes when it was released.

Điện thoại Apple đời 2 chỉ có bộ nhớ 5 megabytes khi nó được ra mắt.

The first computer was almost 2.5 meters high and weighed nearly 30,000kg.

Chiếc máy tính đầu tiên cao khoảng 2.5m và nặng gần 30,000 kg.

CAPTCHA is an acronym for “Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart”.

CAPTCHA là từ viết tắt của “Kiểm tra công khai hoàn toàn tự động để nói với máy tính và con người ngoài”.

Tiếng Anh rất dễ: Phiêu lưu trong thế giới Internet với cực nhiều điều vui nhộn ảnh 4

Microsoft’s project to develop a new operating system was code-named “Interface Manager”. However, they found the term “Windows” more appealing, so they decided to name it - “Windows” but not “Interface Manager”.

Dự án của Microsoft để phát triển một hệ điều hành mới có tên mã là “Trình quản lý giao diện”. Tuy nhiên, họ đã tìm thấy thuật ngữ Windows hấp dẫn hơn, vì vậy họ đã quyết định đặt tên là Windows chứ không phải “Trình quản lý giao diện”.

ILOVEYOU is considered to be the most dangerous virus ever created in the form of a worm. It has the ability to replicate itself and crash the system. It arrived through e-mail messages as a love letter from a secret admirer. When a user opens the email and clicks on the attachment available, the virus starts its magic. ILOVEYOU, being potentially the most dangerous virus, did not do much damage as compared to the one which was the fastest spread virus program.

ILOVEYOU được coi là virus nguy hiểm nhất từng được tạo ra dưới dạng một con sâu. Nó có khả năng sao chép chính nó và làm sụp đổ hệ thống. Nó đến thông qua thư điện tử dưới hình thức như một bức thư tình từ một người ngưỡng mộ bí mật. Khi người dùng mở email và nhấp vào tệp đính kèm, virus sẽ bắt đầu phép thuật của nó. ILOVEYOU, có khả năng là loại virus nguy hiểm nhất, lại không gây ra nhiều thiệt hại khi được so sánh với một chương trình virus lây lan nhanh nhất.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm