Câu hỏi ngàn năm "Con gà hay quả trứng có trước" đã tìm ra lời giải?

HHT - Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Bristol (Anh) dường như đã tìm ra kết quả cho câu hỏi ngàn năm cũ: Con gà có trước hay quả trứng có trước?

Có thể bạn quan tâm